КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Хімічні технології
та інженерія

161


Навчаючись за спеціальністю «161 Хімічні технології та інженерія», ви набуваєте знання, навички та компетенції з розробки та управління:
- хіміко-технологічними процесами переробки мінеральної (неорганічної) сировини - фосфор-, сірко-, азот-, метал- (титан, золото, срібло, кольорові метали та ін..) вмісної;
- каталітичними процесами одержання гамми азотовмісних продуктів (аміак, азотні сполуки);
- екологічно чистими процесами утилізації різноманітних твердих, рідких і газоподібних промислових відходів;
- всіма сучасними процесами водопідготовки і очищення забруднених вод (коагуляція, флотоекстракція, йонна флотація, зворотній осмос, мембранні та іонообмінні процеси тощо) і одержання питної води з природної води;
- біотехнологічними процесами переробки сировини і відходів;
- експлуатацією і проектуванням відповідних апаратури і обладнання хімічних і суміжних підприємств.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

3 роки
Вартість навчання на рік
10 200 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» можуть працювати:

- керівниками виробництв,

- інженерами-хіміками,

- інженерами-технологами,

- інженерами-конструкторами,

- інженерами-дослідниками,

- майстрами виробничих дільниць та виробничих лабораторій,

- науковими співробітниками у науково-дослідних галузевих та академічних інститутах за фаховими напрямами: хімія, хімічна технологія, процеси і апарати хімічних виробництв.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються
на спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія»

 

1. Хімічна технологія та екологія виробництв неорганічних речовин;
 
2. Теорія процесів виробництв неорганічних речовин;
 
3. Алгоритмізація і програмування технологічних розрахунків;
 
4. Прецизійні методи аналізу неорганічних речовин;
 
5. Технічний аналіз у виробництві неорганічних речовин;
 
6. Процеси та апарати хімічних виробництв;
 
7. Проектування виробництв неорганічних речовин;
 
8. Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів;
 
9. Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі;
 
10. Теоретичні основи хімії та технології води;
 
11. Технологія та обладнання одержання питної та технічної води;
 
12. Прикладна екологія;
 
13. Хімічна технологія і обладнання очистки стічних вод;
 
14. Біотехнологічні процеси переробки сировини;
 
15. Методологія наукових досліджень

Подати заявку