НТУУ КПІ

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Менеджмент
(Менеджмент інвестицій та інновацій)

073


Навчаючись за спеціальністю «073 Менеджмент (Менеджмент інвестицій та інновацій)», ви отримуєте знання та компетенції з системного аналізу та оцінки інноваційного потенціалу підприємства,
виявлення нових можливостей та цільових ринків інноваційної продукції; розроблення та вибору інноваційної стратегії підприємства з використанням сучасних технологій та методів,
в т.ч. прогнозування, сценарного планування, теорії ігор, динамічного моделювання; управління різними типами інновацій радикального, підривного та еволюційного характеру,
в т.ч. технологічними, продуктовими, логістичними, організаційно-управлінськими, соціальними з урахуванням їх закономірностей та траєкторій розвитку; використання збалансованої системи показників при управлінні та оцінці інновацій;
оволодіння інструментарієм управління знаннями, інноваційними ризиками, інноваційними проектами з обґрунтуванням потреб в інвестиціях для їх реалізації; формування та розвитку креативної особистості, креативної команди, інноваційно-креативного середовища на підприємстві,
в т.ч. організаційних структур та різних міжфірмових організаційних форм, інноваційної культури, систем стимулювання та мотивації, креативного кадрового потенціалу; трансферу та комерціалізації технологій, організації діяльності технопаркових структур, венчурного бізнесу.

Рівень вищої освіти

Другий
Ступінь вищої освіти

Магістр
Термін навчання

1,5 роки
Вартість навчання на рік
13 100 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «073 Менеджмент (Менеджмент інвестицій та інновацій)» можуть працювати :

- керівниками з стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства,

- аналітиками з дослідження та формування нових ринків,

- менеджерами з питань креативного менеджменту, управління знаннями,

- менеджерами-управителями інноваційних проектів та програм,

- фахівцями з логістичної підтримки інноваційної діяльності,

- фінансового забезпечення інноваційної діяльності,

- керівниками патентно-ліцензійних відділів,

- фахівцями з комерціалізації нових товарів та послуг,

- спеціалістами із стандартизації, сертифікації та якості нової продукції,

- організаторами венчурного бізнесу.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються
на спеціальності «073 Менеджмент (Менеджмент інвестицій та інновацій)»

 

1. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства;
.
2. Креативний менеджмент;
.
3. Управління знаннями;
.
4. Маркетинг інновацій;
.
5. Управління інноваційними проектами;
.
6. Логістична підтримка інноваційної діяльності;
.
7. Управління інтелектуальною власністю;
.
8. Трансфер технологій;
.
9. Управління венчурним бізнесом;
.
10. Екологічний менеджмент;
.
11. Фінансовий менеджмент

Подати заявку