НТУУ КПІ

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Теплоенергетика
(Теплові електричні станції
та установки)

144


Навчаючись за спеціальністю «144 Теплоенергетика (Теплові електричні станції та установки)» ви отримаєте фундаментальні знання з математики, фізики, хімії, програмування тощо. Тематика дипломних проектів присвячена питанням модернізації та реконструкції діючих теплових електричних станцій України, використання газотурбінних та парогазових установок, застосування світового досвіду в галузі сучасних енерготехнологій.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

3 роки
Вартість навчання на рік
16 100 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності « 144 Теплоенергетика (Теплові електричні станції та установки)» можуть працювати в якості

Широкий профіль спеціальності дозволяє фахівцю брати участь у виробничій, керівній, проектній та науково-дослідній діяльності у галузі експлуатації, розробки, монтажу, налагодження, ремонту, модернізації енерговиробляючого та енергоспоживаючого обладнання, установок та систем:

- промислових підприємств,

- будов, житлових масивів,

- об'єктів агропромислового комплексу та транспорту,

- розподілу енергоносіїв,

- захисту навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються
на спеціальності «144 Теплоенергетика (Теплові електричні станції та установки)»

1. Теплові та атомні електростанції та установки

///

2. Котельні установки

///

3. Турбіни теплових та атомних електростанцій

///

4. Режими роботи та експлуатація теплових електростанцій

///

5. Енергозберігаючі технології теплових електростанцій

///

6. Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами

///

7. Проектування теплових та атомних електростанцій

///

8. САПР теплових електростанцій

///

9. Монтаж та ремонт теплових електростанцій

///

10. Теплофікація та теплові мережі

Подати заявку