КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Інженерія програмного забезпечення
(ІПЗ комп'ютеризованих систем)

121


Навчаючись за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення комп'ютеризованих систем)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з планування архітектури, інтеграції, тестування, супроводу та адміністрування складних програмних комплексів та систем; комп’ютерних мереж і їх адміністрування.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

3 роки
Вартість навчання на рік
17 700 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «121 Інженерія програмного забезпечення (Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення комп'ютеризованих систем)» можуть працювати:

- керівниками проектів по розробці програмного забезпечення

- системними аналітиками

- спеціалістами по інтеграції програмного забезпечення

- проектувальниками баз даних

- програмістами

- спеціалістами з верифікації та оцінки якості програмного забезпечення

- тестувальниками програмного забезпечення

- спеціалістами з супроводу програмного забезпечення

- фахівцями з адміністрування програмного забезпечення

- адміністраторами комп'ютерних мереж
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік орієнтовних питань на співбесіду по спеціальності

.

Перелік основних фахових дисциплін спеціальності
«121 Інженерія програмного забезпечення
(Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення комп’ютеризованих систем)»

.

1.
Front-End-програмування 18. Н/Д з систем підтримки прийняття рішень

.

2.
Алгоритми та структури даних 19. Н/Д з систем штучного інтелекту

.

3.
Архітектура комп’ютера 20. Н/Д з системного програмування

.

4.
Бази даних 21. Н/Д з чисельних методів

.

5.
Групоав динаміка і комунікації 22. Об’єктно-орієнтоване програмування

.

6.
Економіка IT — індустрії 23. Операційні системи

.

7.
Емпіричні методи програмної інженерії 24. Організація комп’ютерних мереж

.

8.
Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах 25. Основи WEB-програмування

.

9.
Іноземної мови проф.спрямування 26. Основи програмування

.

10.
Компоненти програмної інженерії 27. Парадігми програмування

.

 11. Компютерна дискретна математика 28. Розподілені системи обробки інформації

.

12.
Корпоративні інформаційні системи та технології 29. Розробка та реалізація мережних протоколів

.

 13. Лінійна алгеьра та аналітична геометрія 30. Специфікаця програмних систем

.

14.
Математичний аналіз 31. Сучасні методології і технології розробки програмного забезпечення

.

 15. Н/Д з обробки сигналів та зображень 32. Теорія ймовірностей та математична статистика

.

16.
Н/Д з основ теорії оптимальних систем 33. Фізика (вибрані розділи)

.

 17. Н/Д з програмування мікроконтролерних систем

Подати заявку