НТУУ КПІ

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Економіка
(Міжнародна економіка)

051


Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Міжнародна економіка)», ви отримуєте знання, компетенції та практичну підготовку з аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, розробки ій розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва підприємства, здійснення маркетингових досліджень зарубіжних ринків, розв'язання обліково-аналітичних завдань стосовно міжнародних комерційних операцій; оволодіння навичками з організації, контролю і координації виконання міжнародних контрактів.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

2 роки
Вартість навчання на рік
16 100 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «051 Економіка (Міжнародна економіка)» можуть працювати в економічних підрозділах підприємств різної організаційно-правової форми:

- експертом та консультантом із зовнішньоекономічних питань,

- радником у:

• міжнародних організаціях,

• представництвах закордонних фірм,

• спільних підприємствах,

• посольствах,

• державних установах.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються на спеціальності «051 Економіка (Міжнародна економіка)»

1.
Міжнародна економіка; 14. Облік зовнішньоекономічної діяльності;
.
2.
Макроекономіка; 15. Інтеграційні процеси у світовій економіці;
.
3.
Мікроекономіка, статистика; 16. Міжнародні фінанси;
.
4.
Електронна комерція; 17. Державні фінанси;
.
5.
Менеджмент; 18. Фінанси підприємств;
.
6.
Маркетинг; 19. Бухгалтерський облік та аудит;
.
7.
Міжнародна торгівля; 20. Облік та аудит у зарубіжних країнах;
.
8.
Митна справа; 21. Страхування;
.
9.
Міжнародний маркетинг; 22. Податкова система;
.
10.
Транснаціональні корпорації; 23. Міжнародна інноваційна діяльність;
.
11.
Міжнародні організації; 24. Конкурентоспроможність підприємства;
.
12.
Економіка зарубіжних країн; 25. Міжнародна інвестиційна діяльність
.
13.
Європейська інтеграція;    

Подати заявку