КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Економіка
(Міжнародна економіка)

051


Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)», ви отримуєте знання, компетенції та практичну підготовку з аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, розробки ій розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва підприємства, здійснення маркетингових досліджень зарубіжних ринків, розв'язання обліково-аналітичних завдань стосовно міжнародних комерційних операцій; оволодіння навичками з організації, контролю і координації виконання міжнародних контрактів.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

2 роки
Вартість навчання на рік
17 700 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «051 Економіка (Освітня програма: Міжнародна економіка)» можуть працювати в економічних підрозділах підприємств різної організаційно-правової форми:

- експертом та консультантом із зовнішньоекономічних питань,

- радником у:

• міжнародних організаціях,

• представництвах закордонних фірм,

• спільних підприємствах,

• посольствах,

• державних установах.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються на спеціальності «051 Економіка
(Освітня програма: Міжнародна економіка)»

1.
Міжнародна економіка; 14. Облік зовнішньоекономічної діяльності;
.
2.
Макроекономіка; 15. Інтеграційні процеси у світовій економіці;
.
3.
Мікроекономіка, статистика; 16. Міжнародні фінанси;
.
4.
Електронна комерція; 17. Державні фінанси;
.
5.
Менеджмент; 18. Фінанси підприємств;
.
6.
Маркетинг; 19. Бухгалтерський облік та аудит;
.
7.
Міжнародна торгівля; 20. Облік та аудит у зарубіжних країнах;
.
8.
Митна справа; 21. Страхування;
.
9.
Міжнародний маркетинг; 22. Податкова система;
.
10.
Транснаціональні корпорації; 23. Міжнародна інноваційна діяльність;
.
11.
Міжнародні організації; 24. Конкурентоспроможність підприємства;
.
12.
Економіка зарубіжних країн; 25. Міжнародна інвестиційна діяльність
.
13.
Європейська інтеграція;    

Подати заявку