КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Металургія

136


Навчаючись за спеціальністю « 136 Металургія», ви набуваєте компетенцій з розв'язання проблем у галузі металургії, що передбачає проведення досліджень впливу якісного та кількісного складу, технології отримання на властивості металів та сплавів, а також виробів з них, а також розробку та супроводження нових технологічних процесів.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

3 роки
Вартість навчання на рік
11 000 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «136 Металургія» можуть працювати:

- інженерно-технічними працівниками підприємств та організацій пов'язаних з одержанням металів та сплавів та виробництва продукції з них;
- спеціалістами відділу головного металурга;
- спеціалістами з контролю якості сировини;
- проектувальниками ливарних та металургійних цехів та дільниць;
- проектувальниками технологічних процесів;
- фахівцями центральних заводських лабораторій
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються на спеціальності «136 Металургія»

1.
Металознавство;
 
2.
Теорія металургійних процесів
 
3.
Первинні матеріали для ливарного виробництва
 
4.
Теплотехніка ливарного виробництва
 
5.
Теоретичні основи ливарного виробництва
 
6.
Теоретичні основи формрутворення
 
7.
Корозія і захист металів
 
8.
Технологія ливарної форми
 
9.
Устаткування ливарних цехів
 
10.
Виробництво виливків з чавуну
 
11.
Виробництво виливків з сталей
 
12.
Виробництво виливків з кольорових металів
 
13.
Виробництво виливків спеціальними способами литва
 
14.
Автоматизація виробничих процесів
 
15.
Теплотехніка
 
 

Подати заявку