НТУУ КПІ

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Комп’ютерна інженерія (Системне програмування. Комп'ютерні системи та компоненти)

123


Особи, що навчаються за спеціальністю "123 Комп’ютерна інженерія (спеціалізація: Системне програмування; Комп'ютерні системи та компоненти)", набувають знання, вміння, навички та компетенції з розробки, проектування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та утилізації:
- інструментальних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій;
- комп'ютерних систем та мереж загального і спеціального призначення, їх системного програмного забезпечення;
- спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж з оптимізованими параметрами, вбудованих комп'ютерних систем;
- засобів захисту інформації в комп'ютерних системах;
- локальних та розосереджених комп'ютерних систем, а також систем штучного інтелекту.

Ми пропонуємо для цієї спеціальності такі спеціалізації:
1. Системне програмування
2. Комп'ютерні системи та компоненти

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

3 роки
Вартість навчання на рік
16 100 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

заочна
*До початку навчання
Випускники за спеціальністю(спеціалізаціями) "123 Комп’ютерна інженерія (Системне програмування; Комп'ютерні системи та компоненти)" можуть працювати:

- інженерами з розробки, виробництва та експлуатації комп'ютерних схем, систем або мереж;
- системними адміністраторами;
- розробниками баз даних;
- розробниками програмних продуктів будь-якого рівня складності;
- системними програмістами тощо.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються на спеціальності «123 Комп’ютерна інженерія»

(спеціалізація: Системне програмування; Комп’ютерні системи та компоненти)

 
1.
Системне програмування; 12. Автоматизація проектування комп’ютерних систем;
 
2.
Алгоритми та методи обчислень; 13. Паралельні та розподілені обчислення;
 
3.
Комп’ютерна електроніка та схемотехніка; 14. Системне програмне забезпечення;
 
4.
Прикладна теорія цифрових автоматів; 15. Комп’ютерні системи штучного інтелекту;
 
5.
Програмування; 16. Захист інформації у комп’ютерних системах;
 
6.
Дискретна математика; 17. Мережні інформаційні технології;
 
7.
Архітектура сучасних комп’ютерів; 18. Теорія проектування комп’ютерних систем та мереж;
 
8.
Комп’ютерні системи; 19. Технологія програмування;
 
9.
Операційні системи; 20. Локальні мережі;
 
10.
Комп’ютерні мережі; 21. Технологія розробки web-додатків
 
 11.  Організація баз даних;
 

Подати заявку