КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Кібербезпека:
Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

125


Навчаючись за спеціальністю «125 Кібербезпека ( Освітня програма: Системи, технології та математичні методи кібербезпеки)», ви отримуєте грунтовні знання з інформатики та інформаційних технологій,
а також компетенції з професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення завдань щодо розробки й застосування математичних методів, моделей, програмних і програмно-апаратних засобів захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Фахівці отримують навички з розробки та застосування методів та технологій синтезу комплексних систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах (розробка моделей загроз та порушників, аналіз ризиків, формування політики безпеки та плану захисту інформації, аудит безпеки об'єктів інформаційної діяльності, розробка та введення в дію програмних і програмно-апаратних засобів захисту інформації тощо).

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

2 роки
Вартість навчання на рік
15 100 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «125 Кібербезпека ( Освітня програма: Системи, технології та математичні методи кібербезпеки)» працють в:

- в державних установах (Національний банк України, ДП "Українські спеціальні системи", Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерство закордонних справ України),

- в комерційних банках України,

- в компаніях інформаційного та телекомунікаційного напрямку ("Атлас", "Квазар-Мікро", "G-DATA"),

- в міжнародних корпораціях "Microsoft", "Cisco", "Sun Microsystems" та їх представництвах в Україні,
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання
 

Основні фахові дисципліни, що вивчаються на спеціальності
«125 Кібербезпека (Освітня програма: Системи, технології та математичні методи кібербезпеки)»

 

Дисципліни комп’ютерної підготовки

Професійно-орієнтовані дисципліни

1. Програмування; 1. Основи захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах;
 
2. Архітектура ЕОМ; 2. Захист програмного забезпечення та даних;
 
3. Операційні системи; 3. Криптографічні системи;
 
4. Системне програмування; 4. Теоретичні основи захисту інформації;
 
5. Мережі ЕОМ; 5. Технічні засоби і методи захисту інформації;
 
6. Бази даних та інформаційні системи тощо 6. Захист в СКБД;
 
7. Захист в операційних системах та мережах;
 
8. Нормативні та правові основи захисту інформації;
 
9. Технологія забезпечення якості програмних засобів захисту інформації;
 
10. Проектування, атестація та супроводження систем захисту інформації

Подати заявку