КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Філологія
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

035


«035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)», ви отримуєте знання, навички та компетенції з англійської та німецької мови, історії перекладу, практики перекладу, проблем перекладу науково-технічних текстів. По закінченню навчання присвоюється кваліфікація бакалавра філології (переклад).

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

3 роки
Вартість навчання на рік
17 700 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності 035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) можуть працювати:

• Референтами-перекладачами
• Секретарями-перекладачами в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, iнформацiйних та рекламних агентствах,
• Редакторами перекладу суспільно-політичної, науково-технічної та художньої літератури,
• Вчителями іноземних мов середніх шкіл та вузів
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються на спеціальності «035 Філологія (Освітня програма: Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська)»

1.
Історія зарубіжної літератури;
2.
Основи перекладознавства;
3.
Вступ до мовознавства;
4.
Латинська мова;
5.
Основи теорії мовної комунікації;
6.
Англійська мова (практичний курс);
7.
Порівняльна граматика англійської та української мов;
8.
Порівняльна стилістика англійської та української мов;
9.
Порівняльна лексикологія англійської та української мов;
10.
Лінгвокраїнознавство;
11.
Історія англійської мови;
12.
Проблеми перекладу науково-технічної літератури;
13.
Основи редагування перекладу;
14.
Історія перекладу;
15.
Практика перекладу з англійської мови;
16.
Німецька мова (практичний курс);
17.
Практика перекладу з німецької мови.

КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Подати заявку