НТУУ КПІ

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Економіка
(Економічна кібернетика)

051


Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Економічна кібернетика)» ви навчитесь сучасним методам прийняття рішень та керування економічними процесами з використанням математичних моделей та комп'ютерних систем. Набудете системних уявлень про сучасну сферу професійної діяльності економіста, глибоких знань математичних методів і обчислювальної техніки, навичок аналізу економічних проблем, постановки задач і оцінки наслідків альтернативних варіантів рішень, що приймаються з використанням моделей різних класів і ефективної комп'ютерної підтримки. У процесі навчання у слухачів формуються здібності вирішення задач в умовах впливу великої кількості випадкових дестабілізуючих чинників, як того вимагає сучасне управління складними соціально-економічними і виробничими системами в умовах ринкової економіки.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

2 роки
Вартість навчання на рік
16 100 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «051 Економіка (Економічна кібернетика)» можуть працювати

на підприємствах різної форми власності, в промислових, фінансових та страхових компаніях України та за її межами, в органах виконавчої влади, у банках, фінансово-економічних організаціях і фірмах, в економічних і аналітичних службах, бухгалтерії, у відділах маркетингу, прогнозування, зовнішньоекономічної діяльності в якості:

• економістами,

• економістами-аналітиками,

• економістами-програмістами
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються
на спеціальності «051 Економіка (Економічна кібернетика)»

 • 1. Інформаційні системи в економіці
 • 2. Моделювання економіки
 • 3. Системи підтримки прийняття рішень
 • 4. Фінансовий менеджмент
 • 5. Математичні моделі трансформаційної економіки
 • 6. Прогнозування соціально-економічних процесів
 • 7. Теорія випадкових процесів
 • 8. Сучасні операційні системи
 • 9. Фінансова та актуарна математика
 • 10. Системний аналіз
 • 11. Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці

Подати заявку