КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Економіка
(Економічна кібернетика)

051


Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Економічна кібернетика)» ви навчитесь сучасним методам прийняття рішень та керування економічними процесами з використанням математичних моделей та комп'ютерних систем. Набудете системних уявлень про сучасну сферу професійної діяльності економіста, глибоких знань математичних методів і обчислювальної техніки, навичок аналізу економічних проблем, постановки задач і оцінки наслідків альтернативних варіантів рішень, що приймаються з використанням моделей різних класів і ефективної комп'ютерної підтримки. У процесі навчання у слухачів формуються здібності вирішення задач в умовах впливу великої кількості випадкових дестабілізуючих чинників, як того вимагає сучасне управління складними соціально-економічними і виробничими системами в умовах ринкової економіки.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

2 роки
Вартість навчання на рік
17 700 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «051 Економіка (Освітня програма: Економічна кібернетика)» можуть працювати

на підприємствах різної форми власності, в промислових, фінансових та страхових компаніях України та за її межами, в органах виконавчої влади, у банках, фінансово-економічних організаціях і фірмах, в економічних і аналітичних службах, бухгалтерії, у відділах маркетингу, прогнозування, зовнішньоекономічної діяльності в якості:

• економістами,

• економістами-аналітиками,

• економістами-програмістами
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

 

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються
на спеціальності «051 Економіка (Освітня програма: Економічна кібернетика)»

 • 1. Інформаційні системи в економіці
 • 2. Моделювання економіки
 • 3. Системи підтримки прийняття рішень
 • 4. Фінансовий менеджмент
 • 5. Математичні моделі трансформаційної економіки
 • 6. Прогнозування соціально-економічних процесів
 • 7. Теорія випадкових процесів
 • 8. Сучасні операційні системи
 • 9. Фінансова та актуарна математика
 • 10. Системний аналіз
 • 11. Інтелектуальні системи прийняття рішень в економіці

 

 

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Подати заявку