КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Біотехнологіїта біоінженерія
(Біотехнології)

162


Навчаючись за спеціальністю «162 Біотехнології та біоінженерія (Освітня програма: Біотехнології)», ви набуваєте теоретичних та прикладних знань, умінь та компетенцій, які необхідні для успішної діяльності та кар'єрного зростання в галузі біотехнологічного виробництва продовольчих і кормових білків, амінокислот, вітамінів, лікарських препаратів і діагностикумів.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

3 роки
Вартість навчання на рік
11 000 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «162 Біотехнології та біоінженерія (Освітня програма: Біотехнології)» можуть працювати провідними інженерами і менеджерами на підприємствах біотехнологічної промисловості та в органах управління біотехнологічною промисловістю
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

 

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються
на спеціальності «162 Біотехнології та біоінженерія (Освітня програма: Біотехнології)»

 

1. Мікробіологія;
 
2. Вірусологія;
 
3. Біохімія;
 
4. Біофізика;
 
5. Екологія;
 
6. Загальна біотехнологія;
 
7. Генна інженерія;
 
8. Білкова інженерія;
 
9. Клітинна біотехнологія;
 
10. Нанобіотехнологія;
 
11. Організація та управління біотехнологічним підприємством

Подати заявку