НТУУ КПІ

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Управління публічними закупівлями

281


Спеціальність "281 Публічне управління та адміністрування (спеціалізація - Управління публічними закупівлями )" - мета магістерської програми це підготовка управлінських кадрів, які здатні системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення та, володіючи сучасними інструментами менеджменту й інформаційно-комунікаційними технологіями, виконувати функції управління публічними закупівлями на високому професійному рівні.

Оволодіння цією програмою є основою для кар’єрного зростання або засобом для службового просування в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, державних (комунальних) підприємствах, установах, закладах та організаціях.

Рівень вищої освіти

Другий
Ступінь вищої освіти

Магістр
Термін навчання

1рік 4 місяці
Вартість навчання на рік
до 15 000 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Переваги підготовки магістрів за даною спеціалізацією:
- індивідуальний підхід до кожного студента;
- потужний професорсько-викладацький склад;
- наявність широкого спектру баз практики;
- можливість отримати подвійний диплом та участі в програмах академічної мобільності;
- використання інтерактивних методів навчання і нових інформаційно-комунікаційних технологій;
- доступ до електронної системи закупівель РroZorro (у тестовому режимі);
- доступ до широкої бази інформаційних ресурсів.
- доступ до широкої бази інформаційних ресурсів.
Саме фахівці, підготовлені за спеціалізацією “Управління публічними закупівлями” спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», здатні усунути існуючі недоліки та внести нові підходи і методики в розвиток сфери публічних закупівель України.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання
 

Навчальний план підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування за спеціалізацією «Управління публічними закупівлями» має:

— цикл загальної підготовки (за спеціальністю), який включає навчальні дисципліни базової підготовки
— цикл професійної підготовки (за спеціалізацією), який включає навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки та частину цього циклу за вибором студентів

Подати заявку