НТУУ КПІ

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Адміністративний менеджмент/Електронне урядування

281


Спеціальність "281 Публічне управління та адміністрування (спеціалізація - Адміністративний менеджмент/Електронне урядування )" - це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Адміністративний менеджмент – це діяльність, яка передбачає не лише реалізацію методів класичного адміністративного управління, але й конструювання та реконструювання адміністративних систем та самої адміністративної діяльності відповідно до потреб сучасного соціуму. Здобувачі другої вищої освіти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема з адміністративного менеджменту, правових засад адміністративної діяльності, фінансового менеджменту, управління людськими ресурсами, проектного та антикризового менеджменту, управлінського аудиту, PR-технологій та соціальних комунікацій, управлінського документознавства, психології управління, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, експертних технологій, ризик-менеджменту. Випускники обіймають керівні посади працівників та фахівців апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працюють професіоналами державної служби, фахівцями у сфері управління проектами та з корпоративного управління, менеджерами з адміністративної діяльності.

Електронне урядування – це форма організації управління в державному та приватному секторі, що базується на використанні сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Впровадження технологій електронного урядування сприяє розбудові інформаційного суспільства демократичного типу, орієнтованого на задоволення потреб громадян та побудованого із дотриманням принципів відкритості та прозорості у всіх сферах суспільного життя. Здобувачі другої вищої освіти отримують поглиблені знання в сфері управління, зокрема з електронного урядування та електронного документообігу, електронних послуг, електронної демократії та виборчих технологій, інформаційної безпеки та захисту інформації, інформаційного права, маркетингу, PR-технологій та соціальних комунікацій, управління інформаційними зв’язками, управлінського документознавства, публічного управління, менеджменту якості.

Рівень вищої освіти

Другий
Ступінь вищої освіти

Магістр
Термін навчання

1,5 роки
Вартість навчання на рік
до 15 000 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності "281 Публічне управління та адміністрування (спеціалізація - Адміністративний менеджмент/Електронне урядування )" обіймають керівні посади працівників та фахівців:

Адміністративний менеджмент:
апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працюють професіоналами державної служби, фахівцями у сфері управління проектами та з корпоративного управління, менеджерами з адміністративної діяльності.

Електронне урядування:
апарату центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сфері електронного урядування, спеціалістами державної служби, менеджерами систем якості в державному управлінні, фахівцями з управління проектами у сфері електронного урядування.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються
на спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування: Адміністративний менеджмент/Електронне урядування»

 

 

Навчальні дисципліни базової підготовки

1. Захист інтелектуальної власності; 8. Публічні фінанси;
 
2. Публічне управління та адміністрування; 9. Ризик-менеджмент;
 
3. Інформаційна безпека та захист приватності; 10. Психологія педагогічної діяльності;
 
4. Управління якістю та аудит в управлінській діяльності; 11. Основи наукових досліджень та системне мислення;
 
5. ПР- технології та комунікації в публічному управлінні; 12. Практикум з іншомовного наукового спілкування;
 
6. Управлінське документознавство та юридична техніка; 13. Цивільний захист
 
7. Сценарний аналіз та стратегічний форсайт;    
 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки спеціалізації:

 

«Адміністративний менеджмент»:

 
1. Інформаційні технології в публічному управлінні;
 
2. Стратегічний менеджмент;
 
3. Управління проектами;
 
4. Адміністративне та господарське право;
 
5. НД з моделювання та прогнозування;
 
6. НД з соціальної інженерії та сталого розвитку;
 
7. НД з електронного урядування
 

«Електронне урядування»:

 
1. Електронне урядування: політика, стратегії, правові засади;
 
2. Інтернет-технології та веб-програмування;
 
3. Електронна демократія;
 
4. Експертні технології в прийнятті управлінських рішень;
 
5. НД зі стратегічних змін та інновацій;
 
6. НД з впровадження електронного урядування;
 
7. НД з електронного бізнесу

Подати заявку