КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Матеріалознавство

132


Навчаючись за спеціальністю « 132 Матеріалознавство», ви набуваєте компетенцій з розв'язання складних проблем у галузі матеріалознавства, що передбачає проведення досліджень впливу на властивості матеріалів та виробів якісного та кількісного їх складу і технологічних параметрів їх отримання та здійснення інновацій у розробленні нових матеріалів і технологічних процесів та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

3 роки
Вартість навчання на рік
11 000 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «132 Матеріалознавство» можуть працювати:

- інженерно-технічними працівниками підприємств та організацій пов'язаних з одержанням та обробленням металевих та неметалевих матеріалів;
- спеціалістами з вибору матеріалу та технології оброблення;
- спеціалістами по верифікації якості сировини та готової продукції;
- проектувальниками технологічних процесів;
- фахівцями з супроводу технологічних процесів;
- фахівцями центральних заводських лабораторійих сталей
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються на спеціальності «132 Матеріалознавство»

1.
Технологія виробництва та обробки матеріалів
 
2.
Кристалографія, кристалохімія, мінералогія
 
3.
Фізична хімія
 
4.
Металознавство
 
5.
Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів
 
6.
Діагностика та методи структурного аналізу.
 
7.
Основи отримання порошкових та композиційних матеріалів
 
8.
Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів
 
9.
Корозія та захист металів
 
10.
Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції
 
11.
Матеріалознавство тугоплавких та композиційних матеріалів
 
12.
Теорія та технологія формування структури та властивостей напилених покриттів
 
13.
Металографія
 
14.
Теорія та практика термічної обробки вуглицевих та легованих сталей
 
 

Подати заявку