КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Інформаційні системи та технології:
Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

126


Навчаючись за спеціальністю «126 Інформаційні системи та технології (Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем)», ви отримуєте грунтовні знання та навички, необхідні для проектування та супроводження інформаційних та програмно-апаратних засобів комп’ютеризованих та робототехнічних систем. Вивчете сучасні мови програмування та новітні технології розробки програмного забезпечення, отримаєте знання з комп’ютерної електроніки, архітектури комп’ютерних систем та мереж, операційних систем та інтернет-технологій. Основу їх системотехнічної та теоретичної підготовки складають спеціальні розділи математики, теорія управління та методи оптимізації, інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, методи обробки та захисту інформації.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

3 роки
Вартість навчання на рік
17 700 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «126 Інформаційні системи та технології (Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем)» працють:

- архітекторами та менеджерами проектів,
- системними адміністраторами та адміністраторами баз даних,
- спеціалістами із забезпечення якості IT-продуктів,
- менеджерами з продажу та впровадження програмних систем,
- референтами та технічними письменниками у галузі комп’ютерної техніки та інформаційних технологій,
- фахівцями з розробки комп’ютеризованих систем управління та робототехніки
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Основні фахові дисципліни, що вивчаються на спеціальності
«126 Інформаційні системи та технології (Освітня програма: Інформаційне забезпечення робототехнічних систем)»

1. Вища математика 15. Робототехнічні системи та комплекси — 1
2. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика 16. Мікропроцесорні системи
3. Фізика 17. Дослідження операцій
4. Спеціальні розділи математики 18. Теорія автоматичного управління
5. Моделювання процесів та систем 19. Роботизовані інтерактивні інфраструктури
6. Теорія алгоритмів 20. Архітектура комп’ютерних систем
7. Основи операційних систем 21. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
8. Теорія систем та системний аналіз 22. Системне програмування
9. Програмування 23. Комп’ютерна графіка та мультимедіа
10. Проектування інформаційних систем 24. Дискретна математика
11. Технології розроблення програмного забезпечення 25. Теорія мереж інтернет
12 Комп’ютерні мережі 26. Основи теорії інформаційних процесів
13 Системи баз даних 27. Комп’ютерна електроніка
14 Сучасна теорія управління

Подати заявку