НТУУ КПІ

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Системний аналіз
(Системний аналіз фінансового ринку)

124


Фінансові ринки в теперішній час переживають період бурхливого розвитку. Однак, світова теорія і практика в області аналізу і прогнозування функціонування цих інститутів до теперішнього часу не виробила однозначних підходів до визначення істотних характеристик фінансового ринку. Непередбачуваність поведінки фінансових ринків, несподівані скачки цін, незрозумілі зміни в тенденціях трендів і фінансово-економічні кризи — ось далеко не повний перелік проблем, з якими стикається фінансовий аналітик.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

2 роки
Вартість навчання на рік
16 100 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники можуть працювати:

системними аналітиками
керівником малих підприємств всіх видів економічної діяльності;
аналітиком у сфері професійної зайнятості:
- з питань фінансово-економічної безпеки,
- консолідованої інформації,
- інвестицій,
- кредитування,
- страхування;
фахівцем-аналітиком з дослідження ринку інформаційних послуг;
менеджером у сфері надання інформаційних послуг;
аналітиком в просуванні програмних систем;
консультантом в апараті органів державної влади;
державним експертом;
науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних і політичних досліджень;
викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються на спеціальності «124 Системний аналіз (Системний аналіз фінансового ринку)»

1.
Основи системного аналізу 8. Основи обчислювального інтелекту
 
2.
Стохастична фінансова математика 9. Корпоративні фінанси
 
3.
Фінансовий менеджмент 10. Інструментарій роботи з фондами
 
4.
Моделювання і прогнозування фінансових процесів 11. Програмні роботи та агенти фондових ринків
 
5.
Статистичний аналіз економічних процесів 12. Системний аналіз фінансових ринків
 
6.
Фундаментальний і технічний аналіз фінансового ринку 13. Системний аналіз фінансових процесів
 
7.
Фондові ринки в економіці і бізнесі 14. Інтелектуальний аналіз даних на фінансових ринках
 

Подати заявку