КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Системний аналіз
(Системний аналіз фінансового ринку)

124


Фінансові ринки в теперішній час переживають період бурхливого розвитку. Однак, світова теорія і практика в області аналізу і прогнозування функціонування цих інститутів до теперішнього часу не виробила однозначних підходів до визначення істотних характеристик фінансового ринку. Непередбачуваність поведінки фінансових ринків, несподівані скачки цін, незрозумілі зміни в тенденціях трендів і фінансово-економічні кризи — ось далеко не повний перелік проблем, з якими стикається фінансовий аналітик.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

2 роки
Вартість навчання на рік
17 700 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники можуть працювати:

системними аналітиками
керівником малих підприємств всіх видів економічної діяльності;
аналітиком у сфері професійної зайнятості:
- з питань фінансово-економічної безпеки,
- консолідованої інформації,
- інвестицій,
- кредитування,
- страхування;
фахівцем-аналітиком з дослідження ринку інформаційних послуг;
менеджером у сфері надання інформаційних послуг;
аналітиком в просуванні програмних систем;
консультантом в апараті органів державної влади;
державним експертом;
науковим співробітником науково-дослідних установ та центрів економічних і політичних досліджень;
викладачем вищих та спеціалізованих навчальних закладів.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються на спеціальності «124 Системний аналіз (Освітня програма: Системний аналіз фінансового ринку)»

1.
Основи системного аналізу 8. Основи обчислювального інтелекту
 
2.
Стохастична фінансова математика 9. Корпоративні фінанси
 
3.
Фінансовий менеджмент 10. Інструментарій роботи з фондами
 
4.
Моделювання і прогнозування фінансових процесів 11. Програмні роботи та агенти фондових ринків
 
5.
Статистичний аналіз економічних процесів 12. Системний аналіз фінансових ринків
 
6.
Фундаментальний і технічний аналіз фінансового ринку 13. Системний аналіз фінансових процесів
 
7.
Фондові ринки в економіці і бізнесі 14. Інтелектуальний аналіз даних на фінансових ринках
 

Подати заявку