НТУУ КПІ

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Комп'ютерні науки:
Системи штучного інтелекту
Cистемне проектування сервісів

122


Навчаючись за спеціальністю (спеціалізації) «122 Комп'ютерні науки
(Системи штучного інтелекту; Cистемне проектування сервісів)» ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного забезпечення та баз даних, організації інформаційної безпеки, побудови розподілених комп’ютерних інфраструктур з використанням сучасних Інтернет-технологій, застосування методів інтелектуальної обробки інформації, моделювання бізнес-процесів, проведення аналітичної та менеджерської діяльності.

Програма першого рівня підготовки є базовою для навчання на другому (магістерському) рівні за спеціалізацією, де слухачі отримують додаткові знання та навички з розробки застосувань на базі сучасних парадигм сервіс-орієнтованого програмування і проектування ІТ рішень (PaaS, IaaS, SaaS) у вигляді мікросервісних екосистем, контейнерів і блокчейнів, а також з концепції розроблення систем сервісів і інтегрування інформаційних систем на базі онтології предметних галузей. Підготовка сервісних фахівців в останні кілька років розпочата в 120 провідних університетах світу, а в Україні - тільки на кафедрі системного проектування КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

2 роки
Вартість навчання на рік
16 100 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності (спеціалізацій) «122 Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту; Cистемне проектування сервісів)» можуть працювати:
- керівниками проектів по створенню комп’ютерних інформаційних систем
- системними архітекторами комп’ютерних інформаційних систем
- розробниками прикладного програмного забезпечення
- розробниками Інтернет-застосувань та веб-дизайнерами
- розробниками баз даних та знань
- спеціалістами з супроводження програмних і програмно-апаратних систем
- адміністраторами комп'ютерних інформаційних систем і мереж
- менеджерами ІТ-проектів
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

 

 

Перелік основних фахових дисциплін спеціальності (спеціалізацій) «122 Комп’ютерні науки (Системи штучного інтелекту; Cистемне проектування сервісів)»

 
1.
Алгоритмізація та програмування

12. Системний аналіз
 
2.
Об’єктно-орієнтоване програмування 13. Інтелектуальний аналіз даних
 
3.
Технології розробки програмного забезпечення 14. Методи та системи штучного інтелекту
 
4.
Кросплатформне програмування 15. Паралельні обчислення
 
5.
Системи баз даних 16.

Моделювання систем

 
6.
Проектування інформаційних систем 17. Технології комп’ютерного проектування
 
7.
Безпека інформаційних систем 18. Архітектура комп’ютерів
 
8.
Веб-технології та веб-дизайн 19. Операційні системи
 
9.
Комп’ютерна графіка 20. Комп’ютерні мережі
 
10.
Цифрова обробка сигналів 21. Проектний менеджмент
 
 11. Теорія інформації і кодування    
 
.
     
 

Подати заявку