КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»


Форма навчання - ЗАОЧНА з широким використанням технологій ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ДРУГА ВИЩА
Комп'ютерні науки:
Інтелектуальні сервіс-орієнтовані
розподілені обчислення

122


Навчаючись за спеціальністю
«122 Комп'ютерні науки (Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення)»
ви отримаєте знання, вміння, навички та компетенції з проектування, інтеграції, обслуговування та адміністрування складних програмних та програмно-апаратних інформаційних систем різного призначення, шляхом планування їх архітектури, створення програмного забезпечення та баз даних, організації інформаційної безпеки, побудови розподілених комп’ютерних інфраструктур з використанням сучасних Інтернет-технологій, застосування методів інтелектуальної обробки інформації, моделювання бізнес-процесів, проведення аналітичної та менеджерської діяльності.

Програма першого рівня підготовки є базовою для навчання на другому (магістерському) рівні за спеціалізацією, де слухачі отримують додаткові знання та навички з розробки застосувань на базі сучасних парадигм сервіс-орієнтованого програмування і проектування ІТ рішень (PaaS, IaaS, SaaS) у вигляді мікросервісних екосистем, контейнерів і блокчейнів, а також з концепції розроблення систем сервісів і інтегрування інформаційних систем на базі онтології предметних галузей. Підготовка сервісних фахівців в останні кілька років розпочата в 120 провідних університетах світу, а в Україні - тільки на кафедрі системного проектування КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

2 роки
Вартість навчання на рік
19 000 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «122 Комп'ютерні науки (Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення)» можуть працювати:
- керівниками проектів по створенню комп’ютерних інформаційних систем
- системними архітекторами комп’ютерних інформаційних систем
- розробниками прикладного програмного забезпечення
- розробниками Інтернет-застосувань та веб-дизайнерами
- розробниками баз даних та знань
- спеціалістами з супроводження програмних і програмно-апаратних систем
- адміністраторами комп'ютерних інформаційних систем і мереж
- менеджерами ІТ-проектів
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (та копія сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

 

.

Перелік основних фахових дисциплін спеціальності
«122 Комп’ютерні науки
(Освітня програма: Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення)»

.

1.
Алгоритмізація та програмування 12. Системний аналіз

.

2.
Об’єктно-орієнтоване програмування 13. Інтелектуальний аналіз даних

.

3.
Технології розробки програмного забезпечення 14. Методи та системи штучного інтелекту

.

4.
Кросплатформне програмування 15. Паралельні обчислення

.

5.
Системи баз даних 16. Моделювання систем

.

6.
Проектування інформаційних систем 17. Технології комп’ютерного проектування

.

7.
Безпека інформаційних систем 18. Архітектура комп’ютерів

.

8.
Веб-технології та веб-дизайн 19. Операційні системи

.

9.
Комп’ютерна графіка 20. Комп’ютерні мережі

.

10.
Цифрова обробка сигналів 21. Проектний менеджмент

.

 11. Теорія інформації і кодування

.

.

.

Подати заявку