КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Журналістика
(Видавнича справа та редагування)

061


Навчаючись за спеціальністю «061 Журналістика (Освітня програма: Видавнича справа та редагування)», ви набуваєте знання, уміння і навички, які надалі допоможуть вам організовувати власні видавництва та видавничі організації, рекламні агенції, розробляти видавничу програму; створювати оригінал-макети друкованих та електронних видань; здійснювати редакторський аналіз різних видів видань; писати та редагувати тексти до різних медіа. Студенти набувають навички роботи в Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Acrobate, Adobe Reader, Adobe Photoshop, ФТП-клієнт "FileZilla", Notepad++.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

3 роки
Вартість навчання на рік
18 000 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «061 Журналістика (Освітня програма: Видавнича справа та редагування)» можуть працюватиу:
- видавництвах,
- редакціях друкованих та електронних видань,
- редакційно-видавничих відділах підприємств,
- інформаційних, рекламних агентствах, на радіо й телебаченні.
Обіймають посади редактора, головного редактора, редактора сайтів, коректора, журналіста, керівника редакційно-видавничого відділу науково-дослідної установи, навчального закладу тощо.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються
на спеціальності «061 Журналістика (Освітня програма: Видавнича справа та редагування)»

 

1. Реклама і зв’язки з громадськістю;
 
2. Інтернет-журналістика;
 
3. Основи професійної комунікації;
 
4. Основи професійної діяльності;
 
5. Основи журналістики;
 
6. Комп’ютерна компетентність;
 
7. Макетування і верстка;
 
8. Комп’ютерна графіка;
 
9. Електронні видання;
 
10. Масова комунікація та інформація;
 
11. Редакторсько-видавничий фах: підготовка різних видів книжкових видань;
 
12. Редакторсько-видавничий фах: довідково-енциклопедичні видання;
 
13. Редакторський аналіз та підготовка видання;
 
14. Літературне редагування;
 
15. Редагування перекладу;
 
16. Художньо-технічне редагування;
 
17. Редагування навчальної літератури;
 
18. Редагування дитячих видань;
 
19. Інформаційна журналістика;
 
20. Редагування технічних видань;
 
21. Редагування науково-інформаційного тексту;
 
22. Реклама в друкованих змі

Подати заявку