КПІ ім. Ігоря Сікорського

НМК «ІПО»

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

ДРУГА ВИЩА
Економіка
(Управління персоналом та економіка праці)

051


Навчаючись за спеціальністю «051 Економіка (Освітня програма: Управління персоналом та економіка праці)», ви отримуєте знання, компетенції:
♦ розробляти основні контури стратегії та політики управління персоналом в організації;
♦ здійснювати професійний добір персоналу (формувати вимоги до кандидатів, здійснювати пошук, проводити структуроване інтерв'ю з кандидатами на вакантні посади);
♦ організовувати професійну та соціальну адаптацію новоприйнятих працівників;
♦ розробляти плани розвитку персоналу, обґрунтовувати доцільність використання різних форм і методів та організовувати навчання з метою підвищення конкурентоспроможності персоналу;
♦ формувати резерв на заміщення вакантних посад керівників, організовувати підготовку працівників до виконання обов'язків на керівних посадах;
♦ складати плани і програми розвитку кар'єри для перспективних фахівців;
♦ розробляти процедуру та організовувати оцінювання персоналу;
♦ проводити мотиваційний моніторинг, проектувати компенсаційні пакети, розробляти програми формування лояльності працівників і підвищення мотивації персоналу;
♦ розробляти корпоративні стандарти та правила поведінки, проектувати заходи щодо формування та розвитку корпоративної культури;
♦ проектувати програми щодо формування соціальної відповідальності бізнесу;
♦ розробляти корпоративні документи, які формують внутрішню нормативно-правову базу управління персоналом: кодекси, положення, правила, інструкції тощо;
♦ використовувати сучасні інформаційні технології в управлінні персоналом та ін.

Рівень вищої освіти

Перший
Ступінь вищої освіти

Бакалавр
Термін навчання

2 роки
Вартість навчання на рік
17 700 грн.
Оплата:

Посеместрово*
Форма навчання

Заочна
*До початку навчання
Випускники спеціальності «051 Економіка (Освітня програма: Управління персоналом та економіка праці)» можуть працювати:
керівниками HR-відділів (департаментів):
- із соціального розвитку компанії,
- з корпоративного PR,
- з охорони праці і надзвичайних ситуацій,
- відділу адаптації персоналу,
- відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу,
- відділу професійного підбору і навчання (тренінгу) персоналу;
фахівцями в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства:
- хедхантер,
- кадровий аудитор,
- бухгалтер-кадровик,
- корпоративний іміджмейкер,
- фандрайзер в сфері соціального волонтерства,
- аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості,
- експерт із соціальної відповідальності бізнесу,
- інженер-нормувальник праці,
експерт з тімбілдінгу;
агентами із зайнятості та трудових контактів:
- рекрутер,
- фахівець з аутстафінгу персоналу,
- експерт з ділових комунікацій та нетворкінгу,
- спеціаліст з аутсорсингу персоналу,
спеціаліст з лізингу персоналу;
менеджерами:
- HR-менеджер,
- коучер,
- івент-менеджер,
- тренінг-менеджер,
- адміністратор офісу,
- мотиваційний спікер,
менеджер освітніх і соціально-політичних проектів;
фахівцями із соціального захисту населення.
Подати заявку

  ВАШІ КРОКИ

 • 1. Заповнити он-лайн заявку
 • 2. Написати заяву та подати документи
      в період з 16 травня по 20 вересня
  • • диплом про вищу освіту з додатком
      (оригінал та 2 копії);
  • • паспорт (2 копії сторінок 1, 2, 11);
  • • копія ідентифікаційного коду;
  • • фотокартки розміром (3 на 4) см - 3шт.
 • 3. Співбесіда
 • 4. Підписання договору
 • 5. Оплата
 • 6. Навчання

Перелік основних фахових дисциплін, що вивчаються на спеціальності «051 Економіка (Освітня програма: Управління персоналом та економіка праці)»

1. Ринок праці
 
2. Економіка праці
 
3. Організація праці
 
4. Вступ до фаху "Управління персоналом та економіка праці"
 
5. Методи прийняття управлінських рішень
 
6. Фінанси підприємств 
 
7. Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці   
 
8. Кадрове діловодство
 
9. Технології управління персоналом
 
10. Аудит персоналу
 
11. Управління персоналом 
 
12. Мотивація і оцінка персоналу  
 
13. Нормування праці
 
14. Трудове право
 
15. Національна економіка
 
16. Державне регулювання зайнятості
 
17. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу
 
18. Управлінське консультування
 
 

Подати заявку